Fördelar med att nätverka

När konkurrensen hårdnar och informationsflödet ökar blir den personliga utvecklingen och behovet av ett större kontaktnät allt viktigare. Allt fler deltar i organiserade nätverk och ser dem som en stor resurs där de får stöd i sitt eget och organisationens utvecklingsarbete. KompetensNätverk driver och utvecklar nätverk samt startar nya nätverk där behov uppstår. Idag kan du välja mellan 7 olika nätverk, vilket passar dig?

Knyt nya kontakter i ditt nätverk

Att delta i organiserade nätverk är en växande trend bland chefer, ansvariga och ledare. Det professionella nätverket är mycket viktigt för de flesta yrkesroller, då du använder ditt nätverk för att få råd eller dela med dig av erfarenheter, konkreta verktyg och tips som gör att alla får ta del av nyttan. Att kunna kontakta andra som just genomfört liknande projekt som du står inför kan till exempel ge dig en ovärderlig hjälp för ett lyckat projekt. Nätverk stärker ofta deltagarnas självförtroende och ger en ökad förmåga att jobba med förändringsarbete.

Ge dig själv tid för reflektion och kreativitet

Att komma ifrån vardagen en halv dag och få tillfälle att lyfta blicken och se helheten i sitt arbete samtidigt som man tar in nya erfarenheter och delar med sig av sina egna ger ett stort mervärde för det dagliga arbetet. Ge dig själv tid för reflektion i dialogen med andra medlemmar och öka din innovationsförmåga.

  • Du ger dig själv tid för reflektion och kreativitet
  • När du delar med dig av dina erfarenheter får du andras erfarenheter tillbaka!
  • Bli starkare i arbetsgruppen med fler medlemskap i samma eller i andra nätverk
  • Din organisation får en uppdaterad och kompetent personal
  • Genom nätverkandet kan du höja effektiviteten i verksamheten och därmed också lönsamheten, till exempel genom att slippa göra misstag som andra redan gjort eller genom nya idéer som spar tid och pengar
  • Du tar del av inbjudna experters råd och tips
  • Du får nya idéer och ny energi
  • Du kan använda nätverket som bollplank
  • Med nätverket får andra upp ögonen för er verksamhet och vad ni kan erbjuda

Sagt om nätverken

"Jag vill gå på fler träffar!"

"Fantastisk föreläsare! Energin och engagemanget gav ståpäls"

"Energi att gå till jobbet och fortsätta kämpa i dessa frågor"

"Otroligt givande och uppiggande"

"Vi kommer från olika branscher men har ändå så mycket gemensamt"

"Engagerat, annorlunda, kul!"

"Man känner sig välkommen och allt mycket väl förberett"
Du ger dig själv tid för reflektion och kreativitet - en utav många fördelar med att nätverka
Du ger dig själv tid för reflektion och kreativitet - en utav många fördelar med att nätverka

Så går en nätverksträff till

Vi träffas centralt på alla träfforter; Stockholm, Göteborg eller Luleå. Observera att alla nätverk inte finns på varje ort. Inför varje termin läggs ett program som utgår från medlemmarnas egna idéer och önskemål. Nätverken träffas vanligen halvdagar, för- eller eftermiddag. Träffarna varvas med föreläsare och diskussioner, både i hela gruppen och i mindre konstellationer. Vi reflekterar kring dagens tema, byter erfarenheter och får nya idéer samt skapar nya kontakter.

"Fantastiskt! Superintressant och väldigt duktig och underhållande föreläsare. Vill höra mer!"

Föreläsarna i nätverken

Vi väljer noggrant ut föreläsare utifrån medlemmarnas önskemål och vår egen erfarenhet. Vi anlitar föreläsare med spetskompetens och samarbetar endast med de främsta inom respektive kompetensområde.

Nätverksmedlemskapet

Medlemskapet löper årsvis från den månad du väljer att gå med. Om du får förhinder att komma till en träff kan en kollega gå i ditt ställe.

Du kan starta ditt medlemsskap när som helst under terminen och gå på en provträff innan du bestämmer dig.