Comp & Ben-Nätverket

Nätverk och specialistutbildning inom Compensation & Benefits

I den ständiga jakten att behålla och attrahera de bästa medarbetarna, är belönings- och ersättningsfrågorna ett viktigt område. Compensation & Benefits är ett arbetsområde där många är ensamma i sin roll eller där frågorna förutsätts hamna inom en generell HR-funktion.

Behovet av att få ny kunskap inom området, få information kring trender och framgångskoncept är stort och nödvändigt. Att ventilera och diskutera frågor i det dagliga arbetet med andra, ger möjlighet till effektivitet och kvalitetssäkring för organisationen.

Comp & Ben-nätverket har flyttat in hos KompetensNätverk!

Från och med våren 2018 tar vårt dotterbolag KompetensNätverk i Norden KB över Comp & Ben-nätverket. Du som nuvarande närkverksmedlem behåller ditt medlemsskap, precis som tidigare. Vi önskar även alla nya medlemmar varmt välkomna! 
Mer info om nätverket hittar här >>
Comp & Ben-Nätverket - För dig som vill behålla och attrahera de bästa medarbetarna