Lönechefsnätverket

-  För dig som arbetar med löne- och ledarskapsfrågor

Arbetet och rollen som lönechef innebär många spännande utmaningar. Lönearbetet är en kärnfråga för arbetsgivaren och kräver ständig uppdatering av nya lagar och regler. Rollen som chef är komplex och ställer krav på ledarskap och arbetsledning. Nätverket ger dig ny kunskap och belyser trender inom området.

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi anlitar ofta gästföreläsare med fördjupad kompetens inom det område som föreslagits. 

Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.

Exempel på tidigare teman

  • Lönechefens yrkesroll och framtid
  • Den digitala transformationen
  • Lönesystem från kravspecifikation till implementering, hur lyckas jag?
Lönechefsnätverket -  För dig som arbetar med löne- och ledarskapsfrågor
  • ​Sex halvdagsträffar per år, inkl dokumentation, kaffe och lunch.
  • Medlemssida online med presentation av medlemmarna och kontaktuppgifter.

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer två veckor innan träffen. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.