- För dig som arbetar strategiskt eller operativt med säkerhetsfrågor

Det ställs allt större krav på säkerhet inom alla verksamheter idag och säkerhetschefen eller teamet som arbetar med säkerhetsfrågor får ett bredare ansvar. Samtidigt ökar behovet av ett koordinerat samarbete mellan en verksamhets olika avdelningar. Det kan bli svårt att hinna med det strategiska och veta vad man ska prioritera. Med Säkerhetsnätverket skapar vi en plattform och ett avskilt rum för erfarenhetsutbyte, konfidentiella diskussioner och reflektion baserad på initierad information kopplat till säkerhetsfrågorna. 

Säkerhetsnätverket vänder sig till säkerhetsansvariga i större företag, organisationer och myndigheter. Medlemmarna träffas fem halvdagar om året centralt i Stockholm.
Nätverket bjuds in till relevanta arrangemang och det planeras studiebesök på intressanta arbetsplatser i Sverige och utomlands. 

Eller kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se

Tid och plats

Vi träffas centralt i Stockholm fem halvdagar om året mellan 08:30 – 12:00. Frukost och lunch ingår för den som vill.
Se höstens träffdatum >>
 

Målgrupp

Säkerhetsnätverket är ett branschöverskridande nätverk som vänder sig till säkerhetsansvariga i större företag, organisationer och myndigheter. Vänligen kontakta oss för mer information om kriterierna för medlemskapet och kostnad.
 

Träffarna

Varje träff har ett tema, som beslutats gemensamt i gruppen. Vi  anlitar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom önskat område. Vi skapar också utrymme för reflektion och utbyte av erfarenheter kring dagens tema eller andra aktuella frågeställningar.
Några exempel på tidigare teman är bland annat "Ny säkerhetsskyddslag – är ni redo?" med Ebbe Nordahl och Dan Larsson, "Säkerhetskultur" med Carl Rollenhagen och "Krishantering och kommunikation" med Marielle Korend Larsson.
 

Var med och påverka

Som medlem är det dina behov som styr vad vi tar upp i nätverket!
Du kanske har aktuella frågor du vill ta upp vid en träff? Eller så har du idéer om någon person som skulle kunna vara "ett gott exempel" eller som har särskilda kunskaper och skulle kunna komma till oss och berätta – låt oss veta!

Aktuellt

Öppna seminarier och utbildningar som SNV arrangerar eller tipsar om. Som medlem har du särskilda förmåner och rabatter.
 • 3 september (Utbildning)
  Utbildning och vägledning – Säkerhetsskyddslagen. Med Ebbe Nordahl och Dan Larsson.
 • 16 oktober (Utbildning)
  Säkerhetsskyddsavtal eller Säkerhetsskyddsanalys med Ebbe Nordahl och Dan Larsson.

Som medlem får du:

 • 5 nätverksträffar per år inkl. frukost och lunch. Vi träffas alltid centralt i Stockholm.
 • Egen medlemsida med bl.a. dokumentation och kontaktuppgifter till övriga medlemmar.
 • Möjlighet att ta med en kollega till en mindre kostnad.
 • Inbjudan till en nätverksresa utomlands där programmet är utformat i samråd med medlemmarna.
 • Inbjudan och medlemspris på Säkerhetsnätverkets öppna seminarier i aktuella frågor.

Eller kontakta oss direkt på:
08-20 21 10
info@kompetensgruppen.se

Höstens träffdatum:

 • 17 september kl 08:30 - 12:00 (+ lunch) Processer och systemstöd. Framgångsfaktorer för att bygga säkerhetskultur inom en organisation. Med Jens Berglund.
 • 8 oktober kl 08:30 - 12:00 (+ lunch) Hur ser hotet ut från Internet? Organisationens digitala perimeter.
 • 26 november  Årets sista nätverksträff och mingel.
Med reservation för eventuella förändringar.

För medlemmar

Logga in på medlemssidan för att se information om träffarna och kontaktuppgifter till medlemmarna i nätverket samt aktuell dokumentation från träffarna. Här ser du även vilka teman som är på förslag och kan komma med egna förslag och önskemål.

Anmälan till träffarna
Inbjudan till träffen kommer 2-3 veckor innan träffen. Vi vill gärna att du anmäler dig senast en vecka innan träffen, och också berättar om du kommer att vara med under lunchen.

Nätverksansvarig EvaLotta Wahlström

Nätverksansvarig

EvaLotta Wahlström är organisations- och försäljningskonsult och har arbetat med försäljning inom flera olika branscher. Hon har drivit egna företag och har kvalitetssäkrat och förmedlat utbildare och konsulter inom bland annat organisationsutveckling, ledarskap samt kris- och riskhantering.

EvaLotta har ett förflutet som pilot och är idag aktiv inom FFK - Frivilliga Flygkåren, en del av Sveriges Totalförsvar. Där flyger hon i Stockholms läns flyginsatsgrupp.