Utbildning och vägledning – Säkerhetsskyddslagen

Den 1 april 2019 började den nya Säkerhetsskyddslagen att gälla. Den nya lagen gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet - verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden. Den gäller både offentliga och privatägda verksamheter.
.
De aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.

Målet med utbildningen är att du skall gå härifrån med kunskap om hur ni i verksamheten kan arbeta med Säkerhetsskyddslagen kopplat till Informationssäkerhet, Fysisk säkerhet, Personalsäkerhet och Säkerhetsskyddsanalysen.

Du lär dig grunderna till varför och hur en säkerhetsskyddsanalys genomförs samt att förstå komponenterna i en säkerhetsskyddsanalys. Vi går igenom när och hur ett säkerhetsskyddsavtal ska tecknas och samrådets roll samt vilka åtgärder tillsynsmyndigheten kan företa.
 
Utgångspunkten är tillsynsmyndigheternas föreskrifter och vägledningar.
 
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med säkerhets-/säkerhetsskyddsfrågor i verksamheten. Du bör ha en grundläggande kunskap om säkerhetsskyddslagen.

Utbildare: Ebbe Nordahl och Dan Larsson - Seniora konsulter i säkerhetsskydd, säkerhetsanalys, riskanalys säkerhet och utbildning.

Tid och plats: 5-6 februari 
kl 10:00 – 16:30 onsdag
kl 08:00 – 12:00 torsdag

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
 Pris: 12 500 kr exkl. moms
(lunch ingår dag 1)

Rabatter för SNV’s medlemmar dras av när anmälan inkommit!

Föreläsare

Dan Larsson har under 17 år arbetat som säkerhetschef och säkerhetsskyddsansvarig inom Luftfartsverket och Swedavia. Han har bland annat tagit fram och genomfört utbildningar för flygplatsers säkerhetschefer och varit medlem i Transportstyrelsens rådgivande grupp avseende kommande regelverk inom luftfartsskydd.

Ebbe Nordahl har arbetat under 23 år inom Säkerhetspolisen och Polismyndigheten med bland annat säkerhetsskydd. Han har utbildat i verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och riskanalys nationellt. Ebbe har även arbetat som säkerhetsskyddschef tillika verksamhetsskyddschef vid region Väst fram till juli 2018.
Dan Larsson och Ebbe Nordahl
Dan Larsson och Ebbe Nordahl